Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΗ

Μια καινούρια προσέγγιση

Αι ηλικιωμένοι στη Μονάδα ΓΕΡΑΚΑΡΙ ΑΓΚΑΛΗ HOMES, αντιμετωπίζονται πάνω απ’ όλα με σεβασμό και διακριτικότητα. Η ήρεμη προσωπικότητα των φροντιστών και του προσωπικού συνολικά, η ισορροπημένη διατροφή, η άσκηση (πνευματική και σωματική) καθώς και η αίσθηση κοινωνικότητας, αλληλεγγύης και ανθρώπινης επαφής που καλλιεργείται, είναι παράγοντες ευζωίας και ευεξίας.

Στη χώρα μας υπάρχει μια προκατάληψη γύρω από τις μονάδες φροντίδας των ηλικιωμένων και ίσως όχι άδικα, αφού το επίπεδο φροντίδας σε πολλές απ’ αυτές παραμένει χαμηλό. Στην ΑΓΚΑΛΗ ένα από τα στοιχήματα που έχουμε βάλει, είναι να σπάσουμε αυτή την προκατάληψη και να δημιουργήσουμε ένα καινούριο προηγούμενο στον τομέα αυτό!

Άλλωστε οι μεγαλύτερες γενιές υπήρξαν οι γονείς και οι δάσκαλοι όλων μας. Σε αυτούς χρωστάμε το ζην και το ευ ζην! Μ’ αυτό το σκεπτικό και μ’ αυτή τη φιλοσοφία, η ΑΓΚΑΛΗ απλώνει ένα χέρι ουσιαστικής βοήθειας στον άνθρωπο της τρίτης ηλικίας και του προτείνει έναν καλύτερο τρόπο ζωής! Ενθαρρύνει τις προσπάθειές του για αυτονομία και υποστηρίζει την ικανοποίηση όλων των βασικών αναγκών του και όχι μόνο. Τον βοηθά να αποκτήσει αυτοεκτίμηση, να επικοινωνήσει με τους γύρω του, να νιώσει χρήσιμο και ενεργό μέλος μιας δραστήριας ομάδας, να εξασκήσει τις ικανότητες του και να κρατήσει ζωντανά τα ενδιαφέροντά του.