Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
 

Η μεγάλη πρόκληση του 21ου αιώνα

Ημέριμνα για τα ηλικιωμένα άτομα είναι πρόβλημα οικονομικό, κοινωνικό, αλλά και ηθικό, μία από τις μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει ο 21ος αιώνας. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, από το 1995 ως το 2006 η σύνθεση του πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. Έτσι, παρατηρείται μια μετακίνηση προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, με συνέπεια ο δείκτης γήρανσης να ακολουθήσει από το 1995 και μετά έντονα ανοδική πορεία.

Το 2006 αντιστοιχούσαν 130 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω σε 100 άτομα ηλικίας 0-14 ετών, ενώ το 1995 αντιστοιχούσαν 87 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω σε 100 άτομα 0-14 ετών. Η παρουσία όλο και περισσότερων ηλικιωμένων γύρω μας κάνει την ανάγκη για την επαγγελματική φροντίδα τους περισσότερο επιτακτική από κάθε άλλη στιγμή στο παρελθόν.