ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Προσαρμόζουμε τις φροντίδες μας
στις προσωπικές σας ανάγκες

Οηλικιωμένος άνθρωπος είναι ένας εύθραυστος οργανισμός, ο οποίος χρειάζεται στενή ιατρική παρακολούθηση. Πολύ συχνά ασθένειες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, οι ρευματισμοί, τα προβλήματα της όρασης και της ακοής, τα καρδιαγγειακά και μυοσκελετικά προβλήματα, ή κάποιες εκφυλιστικές νευρολογικές ασθένειες, επιβάλλουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο ζωής, ώστε η συνολική υγεία του ηλικιωμένου να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, ή ακόμα και να βελτιωθεί.

Στην ΑΓΚΑΛΗ, η ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα αλλά και η συνολική αντιμετώπιση των ηλικιωμένων είναι απολύτως εξατομικευμένη. Για μας, κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική οντότητα, με τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητές της, με τα σημεία που πρέπει να προσεχθούν και τη φαρμακευτική αγωγή που συχνά επιβάλλεται να ακολουθείται.

Έτσι, από κάθε ένοικο λαμβάνεται ένα αναλυτικό και λεπτομερές ιατρικό ιστορικό, το οποίο και θα μας υποδείξει τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Εκτός λοιπόν από την καθημερινή του παρακολούθηση από τον ιατρό της μονάδας, η διατροφή, η φαρμακευτική αγωγή, οι ιατρικές εξετάσεις και γενικά, ο τρόπος ζωής και οι επιμέρους φροντίδες που θα έχει, θα είναι συνάρτηση του ιατρικού ιστορικού του και των αναγκών του.