ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Στα μέτρα των δυνατοτήτων και των αναγκών σας

Το κόστος διαμονής διαμορφώνεται πάντα προσωπικά, ανάλογα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα κάθε ενοίκου ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση όμως γίνεται προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις δυνατότητες των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται.