Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Εμπειρία, εξειδίκευση και υψηλό αίσθημα ευθύνης

Το μεγαλύτερο «κεφάλαιο» της ΑΓΚΑΛΗΣ είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Οι άνθρωποι που πλαισιώνουν τη μονάδα έχουν επιλεχθεί με αυστηρά κριτήρια και με γνώμονα την υψηλή τους κατάρτιση και εξειδίκευση.

Το προσωπικό, που με σωστή ιεράρχηση πλαισιώνει τη μονάδα περιλαμβάνει:

- Tη διευθύνουσα προσωπικού και ειδική σύμβουλο με τεράστια εμπειρία στο χώρο της Υγείας
- Τον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό γενικής ιατρικής
- Την κοινωνική λειτουργό
- Τον ψυχολόγο
- Τον φυσικοθεραπευτή, γυμναστή
- Την προϊσταμένη νοσηλείας και το νοσηλευτικό προσωπικό
- Τους κοινωνικούς φροντιστές - εργασιοθεραπευτές
- Το προσωπικό των υπολοίπων τμημάτων (ασφάλειας, καθαριότητας, κουζίνας, προμηθειών, συντήρησης, κλπ).

Πέρα όμως από ειδικότητες και επαγγελματικούς τίτλους, το προσωπικό της ΑΓΚΑΛΗΣ διαθέτει και κάτι περισσότερο: Την ανθρωπιά, την ευαισθησία και τη διακριτικότητα που έχει ανάγκη ο άνθρωπος της τρίτης ηλικίας. Επιπλέον, η ΑΓΚΑΛΗ επενδύει συνεχώς στην περαιτέρω κατάρτιση και επιμόρφωση των ανθρώπων της γύρω από θέματα ψυχολογίας, γηριατρικής, υγιεινής, ασφάλειας, αλλά και management, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας και την ευζωία των ενοίκων της.